-Het is wat het kan 

       dan wordt heT   

Soms komt er iets tevoorschijn wat je niet verwacht. Soms ligt er meer verborgen, maar niet bewust gebruikt. Dat is waarbinnen mijn werk zich ontwikkelt en leidt tot werk.

Ik maak werk op papier en met papier. Papier is iets bijzonders: het komt van hout, het komt van een boom. Scheur je het, dan komen de resten tevoorschijn van die eens zo grote boom. Hout is papier en andersom. Het werkt mee en soms tegen. Vanuit een handeling komt soms per toeval iets tot stand. Dat werk ik het liefst bewust in de hand en soms verrast het mij.

Aan- en afwezigheid speelt een belangrijke rol in het proces en eindresultaat. Wat gebeurt er bij bepaalde stappen binnen een proces, het is een spanningsveld. Soms ontstaat werk nadat het werk is gemaakt. Het is geen restruimte, maar verschijnt in de restruimte. Het proces loopt als het ware door. Papier ontwikkelt zich, de gedaante wijzigt in tijd.

Het boek, het kunstenaarsboek, het unicaat. Het gaat er niet persé om een boek te maken, maar te werken binnen een bestaand product. Noem het een ‘ready-made’ hoewel de strekking anders is. Het voelt als een persoonlijk cadeau, een intiem moment. Alleen met een boek, een boek alleen. Maar evengoed kan het boek onderdeel vormen van een installatie of performance.

Een vulkaan, bergen of uitgestrekte leegte,  maar ook het platte noorden van Nederland. Het land dat gevormd wordt – overal – door natuur en mens en dus in zekere zin nooit ongedwongen. Het geeft en neemt, dit gebeurt ook in het werk. Er verschijnt op de grens van werking en handeling een nieuw landschap;

houttaal